Encoding From MISMO ACCOUNT

Ugaliing i-check ang mga impormasyong naka-encode sa inyong MISMO accounts.Narito ang mga records na dapat naka-encode at kung ano ang itinakdang palugit ng pag-e-encode nito sa MISMO account:Maritime Training Institute (MTI) – Training Records [Within one (1) working day after the completion of the training course]DOH-accredited Medical Facilities for Seafarer – Medical Records [Within two (2) working days after the completion of medical examination]Manning Agency / Shipping Company – Sea Service Records [Within three (3) working days from the disembarkation of the seafarer]Assessment Center – Assessment Records [Within one (1) working day after the completion of the assessment]

Course booking and other inquiries?

You may email us at reservation@ctsi.com.ph or call us at +632 8524–0572